תזמורת כלי הנשיפה העירונית באר-שבע ע”ש נסים אלשיך

קונצרט סוף 2014